TẾ BÀO KHỎE MẠNH
CƠ THỂ KHỎE MẠNH
CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

Thông báo tuân thủ nội dung Quảng cáo

18/09/2022

Thương hiệu V Live – Công ty TNHH Wise Corridor thông báo phát hành và in ấn tờ rơi quảng cáo với nội dung đã được cấp phép. Xem chi tiết

Quy chế quản lý và xử lý vi phạm giá bán lẻ

23/06/2022

Trong thời gian vừa qua công ty vẫn đang triển khai áp dụng nhận diện mã hàng để quản lý việc phân phối hàng hóa và kiểm soát việc tuân thủ các quy định về giá bán lẻ.