V-Oxy+

1.446.000 VNĐ

(giá đã bao gồm 10% thuế VAT)

V-Oxy+ giàu coenzyme Q10, vitamin B phức hợp, yến mạch thiên nhiên, vitamin C và các thành phần chống oxy hóa cao khác. Trong nhiều sản phẩm, V-Oxy+ ví như một đầu tàu, mở lối cho sản phẩm khác để giúp chúng ta xây dựng một hệ thống tế bào khoẻ mạnh.

V-Oxy+

1.446.000 VNĐ

(giá đã bao gồm 10% thuế VAT)

Mua sản phẩm này ngay bây giờ để tích lũy được 3 V Live Point!
Buy this product now to accumulate 3 V Live Points!

Danh mục: