Chính sách Cộng tác viên

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN

Nhằm thống nhất quản lý và tạo cơ sở cho việc tính toán và chi trả hoa hồng, Công ty TNHH Wise Corridor VN thông qua chính sách hoa hồng dành cho Cộng tác viên với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Chính sách này áp dụng đối với:

 • Các Cộng tác viên đã ký hợp đồng với Công ty sau đây gọi là “Cộng tác viên phát triển đại lý” và;
 • Các cá nhân đăng ký trở thành Cộng tác viên Affiliate thông qua website https://vlive-international.vn/ctv sau đây gọi là “Cộng tác viên Bán lẻ”

2. Chính sách hoa hồng:

Khi trở thành Cộng tác viên của Công ty, Cộng tác viên sẽ nhận được các quyền lợi sau đây:

 • Cộng tác viên phát triển đại lý: Nhận hoa hồng tương ứng 10% giá trị đơn hàng đầu tiên của Đại lý giới thiệu và 1% cho đơn hàng thứ 2 trở đi.
 • Cộng tác viên Affiliate (Cộng tác viên Bán lẻ: Nhận hoa hồng tương ứng 10% trên doanh thu mua hàng thành công của khách lẻ theo link Cộng tác viên cung cấp.

3. Quy trình thanh toán hoa hồng:

Hoa hồng cộng tác viên (Cộng tác viên phát triển đại lý và Cộng tác viên bán lẻ) sẽ được thanh toán theo quy trình sau:

 1. Bước 1: Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, Công ty sẽ tiến hành chốt số liệu Hoa hồng cho Cộng tác viên;
 2. Bước 2: Từ ngày 01 đến ngày 07 của tháng kế tiếp; Công ty sẽ tính, gửi Bảng dự tính hoa hồng và thực hiện đối chiếu số liệu với Cộng tác viên;
 3. Bước 3: Nếu không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại liên quan, Công ty sẽ tiến hành thanh toán Hoa hồng bằng hình thức chuyển khoản Ngân hàng theo thông tin thanh toán mà Cộng tác viên đã cung cấp vào ngày 10 của tháng.

Lưu ý:

 • Giá trị đơn hàng/doanh thu để tính hoa hồng là giá trị đơn hàng/doanh thu không bao gồm 10% VAT.
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại liên quan đến hoa hồng Cộng tác viên phát sinh từ/hoặc liên quan đến việc không hoặc phản hồi chậm trễ về Bảng tính dự toán Hoa hồng đã được gửi sau ngày 10.
 • Số liệu để chốt Hoa hồng căn cứ theo tiền hàng thực tế Công ty thu được từ khách hàng mà Cộng tác viên giới thiệu.
 • Công ty sẽ trích 10% tiền hoa hồng trước khi chi trả và thay mặt Cộng tác viên thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan Nhà nước đối với phần hoa hồng được nhận.
 • Trường hợp thời hạn thanh toán Hoa hồng rơi vào ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, tết theo Luật định thì hoa hồng Cộng tác viên sẽ được Công ty tính toán và chi trả vào ngày làm việc kế tiếp.

Trân trọng!