Chính sách Đại lý

   THÔNG BÁO

V/v: Quy trình đặt hàng và thanh toán

Kính gửi: Toàn thể Quý khách hàng Công ty TNHH Wise Corridor VN

Công ty TNHH Wise Corridor VN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc áp dụng quy trình đặt hàng và thanh toán kể từ tháng 01/2021 như sau:

Đối tượng áp dụng:

Các khách hàng ký kết hợp đồng Đại lý từ ngày 01/01/2021 trở đi.

Quy trình mua hàng và thanh toán:

  1. Bước 1: Đặt hàng theo đường link do Công ty cung cấp;
  2. Bước 2: Thanh toán 100% giá trị đơn hàng theo giá bán lẻ niêm yết và gửi xác nhận thanh toán thành công cho Công ty;
  3. Bước 3: Công ty xác nhận thanh toán và báo kho xuất hàng;
  4. Bước 4: Công ty và Đại lý sẽ tiến hành đối chiếu công nợ vào ngày cuối cùng mỗi tháng;
  5. Bước 5: Thanh toán số dư công nợ cho Đại lý (nếu có) vào ngày 05 của tháng kế tiếp;

Lưu ý:

  • Trường hợp Đại lý không đáp ứng doanh số mua hàng cam kết thì triết khấu dành cho mỗi Đại lý sẽ được tính toán căn cứ trên Chính sách Đại lý hiện hành mà Công ty đang áp dụng.
  • Nếu ngày đối chiếu, thanh toán số dư công nợ rơi vào ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, tết theo Luật định thì ngày đối chiếu và thanh toán sẽ là ngày làm việc kết tiếp.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, kính mong Quý khách hàng theo dõi và tuân thủ thực hiện.

Trân trọng