Sản phẩm | V Live International

Video giới thiệu

V Live với nguyên liệu an toàn thuần thiên nhiên được chiết suất từ công nghệ tiên tiến của Đức, cung cấp cho
cơ thể khoảng 160 dưỡng chất cần thiết. Là 1 giải pháp sức khỏe toàn diện, điều lý bệnh tận gốc trong dòng
sản phẩm sức khỏe cho tế bào.

NGUYÊN LÝ CỦA SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN VÀ CÔNG DỤNG

CÔNG NGHỆ CỦA SẢN PHẨM

Sản phẩm chính

V Oxy+

1,446,000 VNĐ Xem chi tiết

V Trition

1,386,000 VNĐ Xem chi tiết

V Neral

1,092,000 VNĐ Xem chi tiết
                         

V Sion

                         899,000 VNĐ Xem chi tiết
                         

V Tox

                         1,088,000 VNĐ Xem chi tiết
                         

V-C Plus

                         567,000 VNĐ Xem chi tiết
                         

V Neral S

                         1,092,000 VNĐ Xem chi tiết